הורשע בתיק פלילי ורשיון החזקת הנשק שלו הוחזר לו

ב', מושבניק מרמת הגולן שיוצג בידי משרדנו בתיק בו הואשם במקרה של ניסיון להרעלת חיות בר שפגעו בבעלי החיים שלו, סיים את התיק הפלילי שלו בעונש של מאסר על תנאי וקנס.
 
לאחר סיום ההליך הפלילי, כעניין שבשגרה, צווה מרשנו להפקיד את אקדחו במשטרה נוכח החלטת המשרד לביטחון הפנים (האגף לרישוי לכלי ירייה) לבטל את רישיונו לשאת כלי ירייה.
 
בעניין זה חשוב להדגיש כי מדינת ישראל נוהגת כמעט באופן אוטומטי לבטל את רשיונות הירי מבלי לבחון לעומק את שאלת הרלוונטיות בין התיק הפלילי לבין הכשירות לשאת כלי יריה. אין דומה מי שהורשע בירי או במעשה אלימות חריף, למי שמואשם בעבירה שאין בינה לבין נשיאת נשק דבר וחצי דבר.
 
במסגרת הערר שהוגש ע"י משרדנו נאמר, בין השאר, כי 
"גם על פי נהלי המשטרה, העבירות המיוחסות למרשי אינן מבין העבירות המעידות על קיומה של מסוכנות המצדיקה ביטול רישיון לאקדח אישי. מרשי מעולם לא נחשד בעבירת אלימות או נשק. אין כל קשר ענייני בין עבירת ניסיון הצייד – אירוע רגעי במהלכו לא נעשה שימוש בנשק – ובין שאלת כשירותו לשאת כלי נשק אישי ובוודאי שלא מתקיימת בו מסוכנות כלשהי לציבור."
 
ביום 15.10.18 הוחלט לקבל את הערר שהגשנו ולהורות על השבת כלי הנשק למרשנו. בהחלטה נאמר כי "לאור הממצאים המיוחסים לעורר ולשיקול הדעת שהתבצע, משטרת ישראל סבורה כי נכון להיום אין מניעה כי העורר ישא נשק ועל כן אינה מתנגדת למתן רישיון לנשיאת כלי ירייה…".
 
גם כאן, כמו במקרים דומים, הוכח שאין להשלים עם החלטות שרירותיות של הרשות. מקום בו הגיונה של ההחלטה אינו בצדה – חשוב להגיש ערר ולהיות נכון להמשיך ולתקוף את ההחלטה בבית המשפט.
 
אנו שמחים בשמחתו של ב' ומאחלים לו שהנשק אותו הוא ישוב בקרוב לשאת, לא יפעל מלבד בזמן מטווחים.
 
מקרה זה כמו מקרים רבים אחרים מוכיח את החשיבות שבהיוועץ במשרד עורכי דין פליליים אשר בקיאים בתחום הרלוונטי ובעלי ניסיון רב.