עבירות הצתה – הצתה ושיקום

בליל קיץ בשנת 2015 יצא הנאשם מביתו, לאחר ששתה לשוכרה, כפי הנראה, והצית 4 כלי רכב של בני משפחתו המורחבת.

עבירות הצתה הינן אחת העבירות החמורות אשר מצויות בחוק העונשין כאשר העונש בצידה הינו 15 שנות מאסר.

הנאשם אשר סבל מתחלואה פסיכאטרית בתור בחור צעיר, נעצר בעקבות מעשיו וכתב אישום חמור ביותר בגין עבירות הצתה הוגש לבית המשפט המחוזי.

בשלב זה נכנס משרדנו לייצוגו, שחרורו התבקש על ידינו שכן מצבו הבריאותי, נפשי, החל מתדרדר במהלך המעצר.

עם שחרורו החלנו בניהול התיק, כאשר במהלכו אושפז הנאשם מספר פעמים במחלקות הפסיכיאטריות השונות לתקופות קצרות.

במקביל, הימשכות ההליכים הביאה להתדרדרות במצבו בשל הלחצים הנפשיים שמלווים כל נאשם במהלך מלחמתו על חפותו על אחת כמה וכמה נאשם שכזה.

בסוף פרשת התביעה, לאחר שהועלו קשיים ראייתיים כאלו ואחרים בפני הרשות התובעת, ביחד עם הצגת אינדיקציות מתאימות למצבו הנפשי הקשה של הנאשם והיותו למעשה נטול עבר פלילי, הגענו להסדר טיעון כי בכפוף לחוות דעת הממונה על עבודות שרות לא ישלח הנאשם למאסר מאחורי סורג ובריח, דבר שעלול היה לדרדר לבטח את מצבו, אלא יבצע 6 חודשי עבודות שרות.

(עבודות שרות = מאסר בפועל שלא מאחורי סורג ובריח).

אולם, בכך לא תמו מעשינו, שכן הנאשם בשל מצבו הנפשי נמצא לא מתאים לבצע עבודות שרות וכך ביחד עם שרות המבחן, התביעה ומשרדנו נמצא הפתרון היחיד בדמות צו מבחן למשך 18 חודש בהמלצת ובליווי שרות המבחן, מאסר מותנה ופיצוי כספי – כך שלמעשה הוא אינו מרצה כל עונש ממשי.

לעתים ניהול תיק פלילי דורש יצירתיות רבה שמלווה במהלכים נכונים, כגון היכולת לרתום את כל הגורמים המעורבים למען "הצלתו" ושיקומו של בחור צעיר נעדר עבר פלילי בעל בעיות בריאותיות שונות.

מאסר בפועל אינו מילת קסם ואינו הכרח בכל מקרה, ישנם מקרים שהנזק עולה על התועלת.

לכן במקרה והינך מואשם/ת בביצוע עבירה פלילית מומלץ ואף הכרחי לפנות לעורך דין פלילי.