חזרה מאישום בשל חיפוש לא חוקי – עבירת שכרות/סמים/תעבורה

במהלך בדיקה רישיונות שגרתית, נעצר רכבו של הנאשם לבדיקה.
השוטרים ביקשו הסכמתו לחיפוש ברכב ולאחר שלא נמצא דבר, נלקח הנאשם לתחנת המשטרה – שם נתבקש לתת דגימת שתן בהסכמה.
בדיקת השתן העלתה שרידי סם מסוכן וכתב אישום הוגש לבית המשפט לתעבורה בגין נהיגה בשכרות.
תיק החקירה העלה קשיים רבים כאשר הקושי המהותי בהם היה ביצוע חיפוש לא חוקי.
תחילה לא היית קיימת עילה לחיפוש שכן לא התעורר כל יסוד סביר להניח כי הנאשם נושא עמו סם מסוכן, דבר לא העיד על כך (נהיגתו הייתה בסדר וכן התנהלותו). כן, לא הוסבר לו כי יש באפשרותו לסרב לחיפוש הן על גופו ומהן ההשלכות באם יש כאלו. בפתח ישיבת ההוכחות לאחר ישיבה קצרה עם רשויות התביעה, הוחלט כי הם יחזרו בהם מהאישום ואנו לא נבקש הוצאות.