החלטה תקדימית שלא להשהות ראש רשות מכהן – טוב שם טוב מ…

לפני כשנה הוגש כתב אישום כנגד ראש רשות מכהן, שאותו אנו מייצגים ביחד עם עו"ד שמואל ברזני.
 
מספר חודשים לאחר מכן, הוגשה בקשה להשעייתו מתפקידו לוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות.
 
הזדרזו משרד המשפטים ופרסמו את הבקשה באמצעי התקשורת השונים שחלקן אף הודיעו כבר בפרסומיהן כי היועץ המשפטי לממשלה כבר השעה את ראש רשות.
 
טלפון לילי מראש הרשות למשרדנו "הכיר" לנו פרסומים אלו – כל זאת מבלי שנמסרה הודעה כנדרש למשרדנו כמייצגי ראש הרשות או לראש הרשות עצמו.
 
בימים האחרונים דחתה הועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות את בקשת היועץ המשפטי לממשלה להשעות את ראש הרשות וזאת לראשונה באופן תקדימי מאז הוקמה הועדה.
 
חבל שבמשרד המשפטים לא מזדרזים לתקן את העוול שגרמו לראש הרשות באמצעות פרסום ההחלטה, באותה מהירות שהזדרזו לפרסם את דבר הגשת הבקשה.
 
בסופו של יום יד קלה על המקלדת יכולה לגרום לנזק בלתי הפיך לשמו הטוב ולמוניטין של אזרח – למזלו פעלנו במהירות והועדה שקלה נכון ובמקצועיות את טענתנו בעניינו של ראש הרשות.