סגירת תיק מחוסר ראיות – המאבטח ירה והתיק נגדו נסגר

מאבטח במחסום בכניסה לירושלים, ירה לעבר רכב שלא שעה להוראותיו. כנגד המאבטח נפתח תיק פלילי, בחקירה במשטרה הוא נחקר באזהרה ועניינו הועבר להכרעת פרקליטות מחוז ירושלים.

במקרים שכאלו חשוב להבין מיהו הגורם שיושב על השלטר. נסיוננו כתובעים לימד אותנו שההכרעה בתיק זה תיפול בפרקליטות ירושלים ולכן כדאי למקד את מאמצנו לעברם. במקרים שכאלו, עמדת המשטרה מוגבלת ואין היא מוסמכת להכריע האם יוגש כתב אישום כנגד החשוד או שהתיק כנגדו יסגר.

בררנו מי הפרקליט המטפל בתיק והעברנו אליו בקשה לסגור את התיק, לצד רשימת השלמות חקירה אשר להבנתנו ראוי לערוך בתיק זה. בסופו של יום, שוכנעה הפרקליטות שלא להגיש כתב אישום כנגד המאבטח והיא הורתה על סגירת התיק כנגדו מחוסר ראיות.