נסגר תיק כנגד חקלאי ונשקו הוחזר לו

חקלאי, ללא עבר פלילי, נחקר ביחידת להב 433 כחשוד במעורבות בפרשה בה בוצעו מעשי מרמה כלפי המוסד לביטוח לאומי.

הטיפול בלקוח כלל מספר שלבים אשר יכולים ללמד על מורכבות ההליך הפלילי והסתעפויותיו.

תחילה, שוכנעה הפרקליטות שלא להגיש נגד החקלאי כתב אישום. נוכח העובדה כי המדובר בפרשה רחבת היקף, במסגרתה הוגש כתב אישום כנגד עשרות נאשמים, וכפי שלמדנו מניסיוננו כתובעים, ברירת המחדל של התביעה היא להמתין עם סגירת התיק גם לגבי החשודים שנגדם לא הוגש כתב אישום, עד לסיום הפרשה כולה בבית המשפט.

עם כך מאנו להשלים, שכן קיומו של תיק תלוי ועומד ("תיק פתוח") הוא בעל השלכות משמעותיות, בעיקר כלפי אדם נורמטיבי. מעבר לעננה המרחפת ממעל, אשר טורדת את מנוחתו של הלקוח (ויש כאלו שאף מצבם הנפשי מורע בשל כך), ישנם צעדים אופרטיביים שהתרחשו בעניינו של הלקוח שהבהירו שתיק פתוח שרשום אי שם פוגע פוזיטיבית בשגרת חייו.

בענייננו, כמעט כהליך אוטומטי, קיומו של התיק הפתוח הוביל להחלטת המשרד לבטחון הפנים, לבטל את רשיון החזקת כלי היריה של החקלאי. אין המדובר בעניין של מה בכך, שכן החקלאי נזקק לאקדחו בשעה שהיה יוצא לסגור ולפתוח את ברזי ההשקיה בשדות מרוחקים ובשעות הלילה המאוחרות. מעבר לכך, נהג להגיע במסגרת תפקידו למקומות מסוכנים בשטחים וגם לשם כך היה זקוק לאקדחו.

ולא די בכך, הרי שחרף היותו 'מלח הארץ', קצין מילואים מצטיין ואיש רב פעלים, החליטה המשטרה לגרוע אותו מלהמשיך ולשמש מתנדב בשורותיה, אך בשל קיומו של אותו תיק פתוח.

טיפולנו במקרה כעורכי דין פליליים, כלל פניות לגורמי הפרקליטות, עד אשר שוכנעו לסגור את התיק הפלילי שהיה תלוי ועומד כנגד החקלאי.

בנוסף, הגשנו ערר למדור כלי יריה במשרד לבטחון הפנים בגין ההחלטה לבטל את רשיון החזקת הנשק. הערר התקבל והחקלאי שב לשאת את אקדחו.

זאת ועוד: בימים אלו מתבררת פנייתנו המפורטת לשנות את עילת סגירת התיק. מ"חוסר ראיות" ל"העדר אשמה". בקצרה נציין כי בעוד שהעילה הראשונה מותירה חותם ברישומי המשטרה, הרי שהעילה השניה מובילה למחיקת הרישום של התיק באופן מוחלט. בעניין זה, חשוב לציין כי עשינו שימוש נרחב בפנייתנו לפרקליטות בעדכון הנחיות פרקליט המדינה שבוצע ביום 14.1.18 (הנחיה מספר 1.3 – סגירת תיקים בעילת "חוסר ראיות" ובעילת "העדר אשמה"). במסגרת הבקשה, שטחנו את משמעותה של ההנחיה החדשה והצגנו לראשונה ראיות חדשות שלא היו ברשות הפרקליטות והמשטרה בעת קבלת ההחלטה על סגירת התיק.