ייצוג אסירים

זכויות של אסירים הינן רבות ונועדו להיטיב את שהותם הקשה בכלא ולעיתים אף לאחר מאסרם. אולם זכויות אלה אינן מוחלטות ויכולות להישלל מהם במקרים מסוימים.

משרדנו מלווה אסירים החל מיומם הראשון בבית הכלא ולעיתים עוד קודם לכן, ועד ליום השחרור ואף לאחר מכן ודואג למיצוי כל זכויותיהם ודאגה לרווחתם.

מהן זכויות אסירים ?

ככלל, ניתן לסווג את זכויות האסירים לשלוש קטגוריות עיקריות: זכויות יסוד, זכויות הקשורות באורח החיים בכלא וזכויות משפטיות.

  • זכויות היסוד
    כוללות בין היתר את הזכות לכבוד, הזכות לפרטיות, הזכות לשוויון, הזכות לחופש דת וכו'.
  • זכויות הקשורות באורח חיי האסיר
    למשל: תזונה בריאה, לינה והיגיינה, קבלת טיפול רפואי ועוד.
  • הזכויות המשפטיות
    זכויות אלו כוללות בין היתר: זכות למפגש עם עורך דין פלילי, זכות לחופשה, זכות לשחרור על תנאי ממאסר (שחרור מוקדם) ועוד. הזכויות המשפטיות אינן מובטחות להבדיל מהזכויות האחרות והן תלויות בפרמטרים שונים הקשורים באסיר. כגון התנהגות טובה בכלא, קיומו של מידע מודיעי נגד האסיר, חוות דעת של גורמי הטיפול בכלא ועוד.

האם ניתן לשלול זכויות משפטיות מאסיר ?

שלילת הזכויות המשפטיות מהאסיר צריכה להיות מידתית וככל שנפגע מכך האסיר, יש מקום לבחון את שלילתן על ידי בקשה לשלטונות הכלא ואם בקשת האסיר נדחית, ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט שיבחן את סבירות החלטת שב"ס.

ראוי כי עתירה שכזו תנוסח ותוגש על ידי עורך דין פלילי מנוסה שיודע לבחון האם שגתה הרשות ומה סיכויי העתירה להתקבל. אך, חשוב מכך, ליווי אינטנסיבי ושוטף לאסיר במהלך תקופת המאסר יטיבו את מצבו של האסיר ויגבירו את סיכויי העתירה להתקבל.

אחת מן הזכויות העיקריות והחשובות היא הזכות להשתחרר שחרור על תנאי מהמשך נשיאת המאסר או כפי שהיא מוכרת כזכות לשחרור מוקדם.

הזכות של אסיר לשחרור מוקדם

כחלק מזכויות אסירים קיימת גם הזכות לבקש שחרור מוקדם לכל אסיר. אולם, זו אינה מתקבלת באופן אוטומטי אלא ועדה מיוחדת מתכנסת לשם כך והיא שתקבע האם יש מקום להיעתר לבקשת האסיר המבקש להשתחרר שחרור מוקדם.

מובן כי צריך להתכונן כראוי לקראת הדיון בבקשה כזו המתייחסת לכל נתוני האסיר ובכללם התנהגותו במהלך כל תקופת המאסר, האם נדון האסיר בדיוני משמעת? האם יצא לחופשות קצרות? אם כן האם נרשמו הפרות במהלכן? האם נרתם לקבוצות טיפול ומה התרשמות גורמי הטיפול בכלא מהצלחת הטיפול? האם מגלה האסיר מוטיבציה להשתקם ולחזור לחיים נורמטיביים? האם קיים מידע מודיעיני אודותיו? האם יש תכנית תעסוקתית עם שחרורו ועוד.

כל אלה מייצרים פרופיל עתידי של האסיר ואמורים לתת הערכה למידת הסיכון שנשקף מן האסיר לבטחון הציבור עם שחרורו המוקדם, אם בכלל. על החלטת ועדת השחרורים ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.

משרדנו מלווה עשרות אסירים בהצלחה ומטפל בזכויות אסירים ובין היתר, הגשת בקשה לחנינה בקשה ליציאה לחופשה, בקשות לשחרור מוקדם, בקשות למעבר בין בתי סוהר, בקשות לטיפולים רפואיים, עתירות אסירים על החלטות שב"ס, ייצוגם בפני ועדות שחרורים, לרבות ליווי שיקום אסירים נורמטיביים לאחר שחרורם מבית הסוהר ועוד.

ניסיוננו מלמד כי ייצוג אסירים ע"י עורך דין פלילי, באופן מקצועי ומהודק של האסיר ובעיקר כאשר מדובר בעורכי דין פליליים "יוצאי המערכת" דווקא הוא שמעניק יתרון גדול ומשמעותי עבורם במהלך תקופת מאסרם וכמובן בעל ערך רב ומועיל להשגת תוצאה טובה ומיוחלת עבור האסיר בפני הועדה ובתי המשפט ככל שניתן.

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה פלילית ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

זקוקים לעזרה או ייעוץ משפטי? השאירו פרטים!

עומדים לפני מעצר עד תום ההליכים? מעוניינים להגיש ערר או זקוקים ליעוץ משפטי? התקשרו עוד היום: 04-8200803