שימוע לפני הגשת כתב אישום

שימוע פלילי

ביום בהיר אחד, נחתה מעטפה לבנה על שולחנו של א'. כזו רשמית הנושאת את סמל מדינת ישראל. "הנך רשאי בתוך 30 ימים לפנות בכתב אל פרקליטות המחוז בבקשה מנומקת מדוע להימנע מהגשת כתב אישום נגדך", כך נכתב במכתב שהיה מקופל במעטפה, כמו קיפל את עתידו של א'. א'. זומן לשימוע פלילי שמעניק הזדמנות פז במקרים המתאימים להימנע מכתב אישום.

מעט על זכות השימוע לפני הגשת כתב אישום:

זכות לשימוע טרם הגשת כתב אישום או בלשון מקצועית חובת הידוע, נפתח במכתב יידוע לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), תשמ"ב -1982, המזמין את החשוד לשכנע את המאשימה (הפרקליטות או גוף התביעות) להימנע מהגשת כתב אישום נגדו.

באילו מקרים חשוד זכאי לזכות השימוע בהליך הפלילי ?

חשוב להדגיש כי שימוע פלילי הוא הליך מקדמי המתקיים לפני הגשת כתב אישום אך אינו מחוייב, אלא בעבירות המסווגות כעבירות פשע בלבד. עם זאת, בהחלט ייתכנו מקרים מסויימים בהם תשתכנע המאשימה לקיים שימוע לחשוד אף כשאין מחובתה לעשות כן וזאת כאשר סבור החשוד או סנגורו כי נכון וצריך לקיים שימוע פלילי.

מעמדה של זכות השימוע לפי הגשת כתב אישום:


כדאי לדעת – הליך שימוע לפי הגשת כתב אישום הוא זכות יסוד במשפט הפלילי ומהווה אחד מאבני היסוד של כללי הצדק הטבעי שכן ההחלטה על הגשת כתב אישום נגד אדם הינה אחת מההחלטות הקשות והפוגעניות שהמדינה יכולה להחליט נגד אזרחיה, ולה השלכות מרחיקות לכת.

למרות זאת, כלל לא בטוח שבכל מקרה נכון וצריך לנצל זכות יסוד זו, ולדעתנו נכון ומומלץ כי החלטה מסוג זה, שלה משמעויות דרמטיות על עתידו של ההליך הפלילי תתקבל בידי עורך דין פלילי מנוסה ומקצועי במשפט הפלילי.

מתי כדאי להימנע משימוע פלילי ?

הדילמה האם לקיים שימוע או לא משתנה מתיק לתיק ותלויה בטיב הראיות, בקיומן של ראיות נוספות שאינן מצויות בתיק החקירה, בסוג החשדות ועוד. בכל מקרה, יש להתנהל באופן מקצועי וזהיר ולהימנע ממצב שבו הנזק שיגרם לחשוד מעצם עריכת שימוע לפי הגשת כתב אישום, יגבר על התועלת שתצמח לו ממנו.

דוגמא למקרה בו עדיף להימנע מקיום שימוע לפני הגשת כתב אישום:

כך למשל, במקרה שבשימוע חשפת קו הגנה שבעקבותיו בצעה הפרקליטות השלמת חקירה והוסיפה ראיות נגדך שלא היו מתגלות אלמלא חשפת אותן בשימוע. במצב זה השימוע הפלילי שניתן לך כזכות יכול להפוך בפועל לחרב פיפיות

מה הדין כאשר חובת השימוע לפני הגשת כתב לא מתקיימת ?

כאשר מוגש כתב אישום נגד החשוד תוך הפרת חובת השימוע ולא התקיימו הסייגים הקבועים בחוק, הרי שמדובר בהתנהלות פגומה ובמקרה זה חייב הנאשם או עורך דינו הפלילי לטעון, בין היתר, לביטול כתב האישום בשל טענה מקדמית הנקראת "הגנה מן הצדק".

במקרים מסוימים בהם אכן בוטל כתב האישום ולא הוגש שוב וכאשר נתברר בדיעבד כי כלל לא היה מקום להגיש את כתב האישום מלכתחילה ניתן אף לתבוע פיצויים בהתאם לסעיף 80 לחוק העונשין המעניק סעד של פיצוי לנאשם.

כלל האצבע שאנו מאמינים בו – השקעה נכונה שלך בשלב הזה עדיפה תמיד (נפשית וכלכלית) על פני ההשקעה הכרוכה בניסיון לתקן בדיעבד טעויות הרות גורל שנעשו במהלך השימוע.

ניסיוננו מלמד כי ייצוג מקצועי ומהודק בידי עורכי דין פליליים "יוצאי המערכת" דווקא הוא שמעניק יתרון גדול ומשמעותי במהלך השימוע וההליך הפלילי, שומר על האינטרס של החשוד וכמובן בעל ערך רב עד להשגת תוצאה טובה ומיוחלת עבורו ככל שניתן.

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה פלילית ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

זקוקים לעזרה או ייעוץ משפטי? השאירו פרטים!

עומדים לפני מעצר עד תום ההליכים? מעוניינים להגיש ערר או זקוקים ליעוץ משפטי? התקשרו עוד היום: 04-8200803